"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kalkulator różnicy czasu słonecznego

Kalkulator oblicza różnicę czasu pomiędzy dwiema miejscowościami na podstawie współrzędnych długości geograficznych w miejsowości początkowej i docelowej. Przykładowo mamy dwie miejscowości :
  • - początkową o długości geograficznej 30 E
  • - docelową o długości geograficznej 65 E
, kalkulator wyliczy róźnicę czasu słonecznego pomiędzy dwiema miejscowościami i wynosić będzie ona 02:20

Długość geograficzna miejscowości początkowej:

Długość geograficzna miejscowości docelowej:

°
°

Różnica czasu słonecznego :

=