"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kalkulator czasu słonecznego w miejscowości docelowej

Kalkulator oblicza czas słoneczny w miejscowości docelowej na podstawie czasu słonecznego w miejscowości początkowej oraz długości geograficznej w miejsowości początkowej i docelowej. Przykładowo mamy dwie miejscowości :
  • - początkową o długości geograficznej 10 E oraz czasie słonecznym równym 01:00
  • - docelową o długości geograficznej 50 E oraz nieznanym czasie słonecznym
, kalkulator wyliczy czas słoneczny w miejscowości docelowej, który będzie równy 03:40 dzisiaj.

Długość geograficzna miejscowości początkowej:

Długość geograficzna miejscowości docelowej:

°
°

Czas w miejscowości początkowej:

Czas w miejscowości docelowej:

: