"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kiedy i o której godzinie wyląduje samolot ?

Kalkulator pozwala wyliczyć datę i godzinę lądowania samolotu na lotnisku docelowym. Podając datę odlotu samolotu, godzinę odlotu, czas przelotu oraz lotnisko startowe i lotnisko docelowe, kalkulator po naciśnięciu przycisku wyznaczy datę i godzinę lądowania samolotu na wskazanym lotnisku docelowym z uwzględnieniem strefy czasowej.


Data odlotu samolotu :

Godzina odlotu samolotu :

Czas przelotu :

: :

Lotnisko startowe:

Lotnisko docelowe:

Data i czas lądowania samolotu na lotnisku docelowym:

--

--


Kalkulator pokazuje datę i godzinę lądowania na wybranym lotnisku docelowym. Nie może być stosowany do oficjalnych wyliczeń lub statystyk. W niektórych przypadkach data i godzina lądowania może się nieznacznie różnić od daty i czasu rzeczywistego.