"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Czas słoneczny


Czas słoneczny określany jest przez położenie Słońca względem Ziemi. Położenie słońca w najwyższym punkcie nad widnokręgiem odpowiada czasowi słonecznemu równemu 12:00. W tym momencie, na przeciwnej półkuli ziemskiej jest dokładnie godzina 24:00. Podążając z zachodu na wschód do czasu w punkcie początkowym dodajemy kolejne sekundy, minuty, godziny. Przemieszczając się o 1 stopień na wschód, do czasu początkowego musimy dodać 4 minuty. Jeśli podążamy na zachód wówczas od czasu początkowego należy odjąć sekundy, minuty, godziny. W ten sposób ,znając współrzędne geograficzne miejscowości początkowej i docelowej możemy łatwo określić różnicę czasu słonecznego pomiędzy nimi. Przykładowo , jeśli w miejscowości początkowej jest 15:00 , to w miejscowości docelowej przesuniętej na zachód o 15 stopni jest godzina 14:00, a w miejscowości 15 stopni na wschód jest godzina 16:00. Możemy również wyliczyć długość geograficzną miejscowości docelowej mając podany czas w miejscowości początkowej oraz docelowej oraz współrzedne długości geograficznej w miejscowości początkowej.