"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kalkulator BMI - wskaźnik masy ciała

Kalkulator oblicza indeks masy ciała BMI. BMI obliczany jest poprzez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Wskaźnik BMI został opracowany dla dorosłych (powyżej 14 roku życia).


Waga (kilogramy):

Wzrost (centymetry):


Tabela BMI
  • BMI < 18.5 - niedowaga
  • BMI (18.5 - 24.9) - waga prawidłowa
  • BMI (25 - 29.9) - nadwaga
  • BMI > 29.9 - otyłość

Wskaźnik BMI może być stosowany dla większości grup społecznych. Isnieją jednak grupy społeczne, dla których wskaźnik może dawać błędne rezultaty. Przykładową grupą są kulturyści dla których wskaźnik BMI może wskazywać na skrajną otyłość, co jednak nie jest prawidłowym wskazaniem.

Share on MySpace
Prezentowane obliczenia wskaźnika BMI pełnią rolę wyłącznie informacyjną i nie mogą być stosowane do oficjalnych wyliczeń.