"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kalkulator długości geograficznej w miejscowości docelowej

Kalkulator oblicza długość geograficzną w miejscowości docelowej na podstawie czasu w miejscowości początkowej i miejscowości docelowej oraz długości geograficznej w miejsowości początkowej . Przykładowo mamy dwie miejscowości :
  • - początkowa o długości geograficznej 10 W oraz czasie słonecznym równym 01:00
  • - docelową o czasie słonecznym równym 04:00 i nieznanej długości geograficznej
, kalkulator wyliczy długość geograficzną w miejscowości docelowej, która będzie równa 35 E

Czas w miejscowości początkowej:

Czas w miejscowości docelowej:

:
dzisiaj
:

Długość geograficzna miejscowości początkowej:

Długość geograficzna miejscowości docelowej:

°