"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Kalkulator dni

Kalkulator dni oblicza ilość dni pomiędzy datami. Wybierz datę od i datę do, a następnie naciśnij przycisk na dole ekranu. Poniżej pojawi się liczba dni pomiędzy wybranymi datami.


Data od :

Data do :

Get it on Google Play

Liczba dni pomiędzy datami :

0