"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas."

Edgar Allan Poe

Pierwsze 12 miesięcy życia dziecka

Kalkulator oblicza, miesiąc życia dziecka oraz podaje informacje o rozwoju psycho-ruchowym, przyroście wagi i długości właściwe dla danego miesiąca życia dziecka.


Data urodzenia dziecka :

Miesiąc życia :

0

Rozwój psycho-ruchowy:

Przyrost masy ciała:

Przyrost długości: