"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

Solar tid


Solar tid bestemmes av posisjonen til solen i forhold til Jorden. Plassering av solen på det høyeste punktet på horisonten tilsvarer solens tid lik 12.00. På dette punktet, på motsatt halvkule er akkurat 24.00. Going fra vest til øst til tid på startpunktet legge til flere sekunder, minutter, timer. Flytte ca 1 grad i øst, før vi legger den første 4 minutter. Hvis vi følger vestover siden den første tiden må trekkes sekunder, minutter, timer. På denne måten, vel vitende om koordinatene til start og mål byen, kan vi enkelt fastslå forskjellen mellom solar tid. For eksempel, hvis i det opprinnelige er 15:00, er målet flyttet til vest for 15 grader, tid 14:00, og i landsbyen på 15 grader øst er 16:00. Vi kan også beregne lengdegraden til målet med den angitte tiden i innledende og målet og lengdegradskoordinater i originalen.