"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

De første 12 månedene av livet

Kalkulatoren, måneden barnets liv, og gir informasjon om psyko-motorisk utvikling, vektøkning og lengde passer for en gitt måned gammelt barn.


Fødselsdato:

Levemåned :

0

Psyko-motorisk utvikling:

Vektøkning:

Økningen i lengde: