"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

Svangerskapsuke kalkulator

Kalkulatoren beregner hvilken svangerskapsuke du er og bestemmer den sannsynlige datoen for fødselen. Den beskriver også barnets vekt og høyde i en gitt uke av svangerskapet.


Dato for siste menstruasjon :

Sannsynlig fødselsdato :

0

Svangerskapsuke :

0

Ifølge teorien Naegelego svangerskapet regnes fra første dag i siste menstruasjon, så de to første ukene av svangerskapet er perioden før unnfangelsen når det ufødte barnet er ikke ennå.