"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

Solar tidsforskjellen kalkulator

Kalkulatoren beregner tidsforskjellen mellom lokaliteter basert på de geografiske koordinatene til lengden av den opprinnelige og målet Towns. For eksempel har vi to steder:
  • - starter på lengdegrad 30 E
  • - målet om 65 E lengdegrad
, Vil kalkulatoren beregne solar tidsforskjellen mellom lokalitetene, og det vil bli 02:20

Lengdegrad av den første landsbyen:

Lengdegrad på destinasjonen:

°
°

Forskjell i solar tid :

=