"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

BMI kalkulator - BMI

Kalkulatoren beregner body mass index. BMI regnes ut ved å dele kroppsvekten i kilo gitt av kvadratet av høyden i meter spesifisert. BMI ble utviklet for voksne (over 14 år).


Vekt (kg):

Høyde (cm):


BMI tabell
  • BMI < 18.5 - undervektig
  • BMI (18.5 - 24.9) - normal vekt
  • BMI (25 - 29.9) - overvekt
  • BMI > 29.9 - fedme

BMI kan brukes for de fleste grupper. Men spill er sosiale grupper som indikatoren kan gi feilaktige resultater. Et eksempel er en gruppe av idrettsutøvere for hvem BMI kan indikere ekstrem fedme, men dette er ikke et gyldig indikasjon.

Share on MySpace
BMI beregninger presentert tjene som informasjon, og kan ikke brukes for den offisielle beregningen.