"Tid er penger, og penger er mer enn tid."

Edgar Allan Poe

Kalkulator lengdegrad på destinasjonen

Kalkulatoren beregner lengde på destinasjonen basert på tid i den innledende og destinasjon og lengde i den innledende Towns. For eksempel har vi to steder:
  • - Starter ved lengdegrad 10 W og en tid lik solens 01:00
  • - mål lik den tiden sola 04:00 og lengdegrad ukjente
, Vil kalkulatoren beregne lengdegraden til målet, som vil være lik 35 E

Tid i den innledende:

Tiden i mål:

:
i dag
:

Lengdegrad av den første landsbyen:

Lengdegrad på destinasjonen:

°