"Vrijeme je novac, a novac je više nego vremena."

Edgar Allan Poe

Solarna vrijeme


Solarna vrijeme određuje se prema položaju sunca u odnosu na Zemlju. Položaj Sunca na najvišoj točki na obzoru odgovara Sunčevo vrijeme jednaka do 12:00. U ovom trenutku, na suprotnoj hemisferi je točno 24:00 sati. Ide od zapada prema istoku na vrijeme na početku dodati više sekundi, minuta, sati. Kreće oko 1 stupanj prema istoku, sve dok ne dodati početni 4 minute. Ako slijedimo zapad od početnog vremena mora biti oduzimati sekundi, minuta, sati. Na taj način, znajući koordinate početne i odredišta grada, možemo lako utvrditi razlika između solarnog vremena. Na primjer, ako u izvorniku je 15:00, u cilj pomaknut na zapadu od 15 stupnjeva, vrijeme je 14:00, a u selu od 15 stupnjeva istočno je 16:00. Mi također može izračunati duljinu odredište određeno vrijeme u početnoj i cilj i dužinu u izvorniku.