"Vrijeme je novac, a novac je više nego vremena."

Edgar Allan Poe

Kalkulator Sunčevo vrijeme na odredištu

Kalkulator izračunava Sunčevo vrijeme na odredištu na temelju Sunčevo vrijeme u početnoj i dužina u gradovima i početni cilj. Na primjer, imamo dvije lokacije:
  • - s početkom u dužinu 10 E i vrijeme jednaka solarne 01:00
  • - cilj 50 E dužine i vremena nepoznati solarne
, Kalkulator će izračunati Sunčevo vrijeme na odredištu, koja je jednaka 03:40 danas.

Dužina početne sela:

Dužina odredište:

°
°

Vrijeme u početnom:

Vrijeme u cilj:

: