"Vrijeme je novac, a novac je više nego vremena."

Edgar Allan Poe

Kalkulator duljinu odredište

Kalkulator izračunava dužina odredišta na temelju vremena u početni i odredište i dužina u početnoj gradova. Na primjer, imamo dvije lokacije:
  • - Počevši od dužine 10 W i vremena jednaka je solarni 01:00
  • - cilj jednako vremenu na suncu 04:00 i širine nepoznato
, Kalkulator će izračunati duljinu destinacije, koja će biti jednaka 35 E

Vrijeme u početnom:

Vrijeme u cilj:

:
danas
:

Dužina početne sela:

Dužina odredište:

°