"Vrijeme je novac, a novac je više nego vremena."

Edgar Allan Poe

Solarni vremenska razlika kalkulator

Kalkulator izračunava vremensku razliku između lokaliteta na temelju zemljopisne koordinate duljine početne i ciljne Gradovi. Na primjer, imamo dvije lokacije:
  • - s početkom u 30 dužina E
  • - cilj 65 E Longitude
, Kalkulator će izračunati Sunčevo vrijeme razlika između lokaliteta, i to će biti 02:20

Dužina početne sela:

Dužina odredište:

°
°

Razlika u Sunčevo vrijeme :

=