"Tid är pengar och pengar är mer än tid."

Edgar Allan Poe

BMI Calculator - BMI

Räknaren beräknar BMI. BMI beräknas genom att dividera kroppsvikten i kg som anges med kvadraten på höjden i specificerade meter. BMI var utvecklad för vuxna (över 14 år).


Vikt (kg):

Höjd (cm):


BMI tabell
  • BMI < 18.5 - undervikt
  • BMI (18.5 - 24.9) - normal vikt
  • BMI (25 - 29.9) - övervikt
  • BMI > 29.9 - fetma

BMI kan användas för de flesta grupper. Men vad är sociala grupper som indikatorn kan ge felaktiga resultat. Ett exempel är en grupp idrottare för vilka BMI kan tyda extrem fetma, men detta är inte en giltig indikation.

Share on MySpace
BMI presenterade beräkningar tjänar som information endast och kan inte användas för den officiella beräkningen.