"Tid är pengar och pengar är mer än tid."

Edgar Allan Poe

Graviditetsveckan miniräknare

Räknaren beräknar vilken vecka av graviditeten du är och bestämmer sannolika födelsedatum. Den beskriver också barnets vikt och längd i en given graviditetsveckan.


Datum för senaste menstruation :

Trolig födelsedatum :

0

Graviditetsveckan :

0

Enligt teorin Naegelego graviditet räknas från den första dagen av din senaste menstruation, så de första två veckorna av graviditeten är tiden före befruktningen när det ofödda barnet är inte ännu.