"Tid är pengar och pengar är mer än tid."

Edgar Allan Poe

soltid


Solar tiden bestäms av solens position i förhållande till jorden. Placering av solen vid den högsta punkten på horisonten motsvarar soltiden lika med 12:00. Vid denna punkt, på den motsatta halvklotet är exakt 24:00 timmar. Att gå från väst till öst till tid vid startpunkten lägga till fler sekunder, minuter, timmar. Flytta om 1 grad österut, tills vi lägger den inledande 4 minuter. Om vi ​​följer västerut sedan den första tiden måste dras sekunder, minuter, timmar. På detta sätt vet koordinaterna för start-och destinationsorten, kan vi avgöra enkelt skillnaden mellan soltid. Till exempel, om det i originalet är 15:00, är i målet flyttas till väster om 15 grader, tid är 14:00, och i byn på 15 grader öst är 16:00. Vi kan också beräkna longitud för destination med den angivna tiden i det ursprungliga och mål och longitud i original.