"Ο χρόνος είναι χρήμα, και το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από το χρόνο."

Edgar Allan Poe

Ηλιακή αριθμομηχανή χρονική διαφορά

Η αριθμομηχανή υπολογίζει την διαφορά χρόνου μεταξύ τοποθεσιών με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες του μήκους του αρχικού στόχου και Πόλεων. Για παράδειγμα, έχουμε δύο θέσεις:
  • - ξεκινώντας από το γεωγραφικό μήκος 30 E
  • - στόχος του 65 γεωγραφικό μήκος E
, Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ηλιακό χρονική διαφορά μεταξύ τοποθεσιών, και θα είναι 02:20

Μήκος του αρχικού χωριού:

Γεωγραφικό μήκος του προορισμού:

°
°

Διαφορά στην ηλιακή ώρα :

=