"Ο χρόνος είναι χρήμα, και το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από το χρόνο."

Edgar Allan Poe

Υπολογιστής ηλιακή ώρα στον τόπο προορισμού

Η αριθμομηχανή υπολογίζει την ηλιακή ώρα στον προορισμό με βάση την ηλιακή ώρα με την αρχική και γεωγραφικό μήκος στις πόλεις της αρχικής και στόχο. Για παράδειγμα, έχουμε δύο θέσεις:
  • - ξεκινώντας από το γεωγραφικό μήκος 10 E και το χρονικό διάστημα ίσο με το ηλιακό 01:00
  • - στόχος του 50 γεωγραφικό μήκος E και ώρα άγνωστη ηλιακών
, Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ηλιακό χρόνο στον τόπο προορισμού, η οποία είναι ίση με 03:40 σήμερα.

Μήκος του αρχικού χωριού:

Γεωγραφικό μήκος του προορισμού:

°
°

Ώρα της αρχικής:

Ώρα στόχο:

: