"Ο χρόνος είναι χρήμα, και το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από το χρόνο."

Edgar Allan Poe

Υπολογιστής γεωγραφικό μήκος του προορισμού

Η αριθμομηχανή υπολογίζει το γεωγραφικό μήκος του προορισμού με βάση την ώρα της αρχικής και τον προορισμό και το γεωγραφικό μήκος στις αρχικές πόλεις. Για παράδειγμα, έχουμε δύο θέσεις:
  • - Ξεκινώντας σε γεωγραφικό μήκος 10 W και ένα διάστημα ίσο με το ηλιακό 01:00
  • - στόχου που να ισούται με το χρόνο ο ήλιος 04:00 και άγνωστες γεωγραφικό μήκος
, Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το γεωγραφικό μήκος του προορισμού, η οποία θα είναι ίση 35 E

Ώρα της αρχικής:

Ώρα στόχο:

:
σήμερα
:

Μήκος του αρχικού χωριού:

Γεωγραφικό μήκος του προορισμού:

°