"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Tuần của máy tính mang thai

Máy tính tính toán tuần của thai kỳ bạn và xác định ngày sinh có thể xảy ra. Nó cũng mô tả trọng lượng và chiều cao của đứa trẻ trong một tuần của thai kỳ.


Ngày của thời kỳ kinh nguyệt cuối cùng :

Có thể xảy ra ngày sinh :

0

Tuần mang thai :

0

Theo Naegelego lý thuyết mang thai được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn, do đó, trong hai tuần đầu của thai kỳ là giai đoạn trước khi thụ thai khi thai nhi chưa.