"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Máy tính lượng mặt trời thời gian tới của máy bay tại sân bay điểm đến của bạn

Máy tính tính toán thời điểm xuất hiện của chiếc máy bay tại sân bay với mục tiêu thiết lập: máy bay khởi hành thời gian, kinh độ bắt đầu và điểm đến sân bay và thời gian chuyến bay máy bay. Ví dụ, chúng tôi đã nêu:
  • - máy bay khởi hành thời gian bằng nhau 01:00
  • - kinh độ bằng với sân bay bắt đầu 10 E
  • - kinh độ của điểm đến bằng 50 E
  • - Máy bay bay bằng thời gian 02:00
, Các máy tính sẽ tính toán thời gian máy bay hạ cánh tại sân bay năng lượng mặt trời đến, đó là bằng 05:40 ngày hôm nay.

Sân bay kinh độ bắt đầu:

Kinh độ đích:

°
°

Chuyến bay khởi hành thời gian:

Thời gian của các chuyến bay của máy bay:

: :

Thời gian tại sân bay điểm đến: