"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Tính toán thời gian chính thức trên thế giới

Máy tính cho thấy thời gian chính thức trong khu vực được lựa chọn của thế giới. Cho phép bạn thiết lập một thời gian ở các thủ đô và thành phố lớn của các nước Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Đại Dương. Máy tính bao gồm thời gian mùa đông và mùa hè trong trường hợp của các nước được hưởng lợi từ sự thay đổi từ mùa hè để thời gian mùa đông hoặc thay đổi từ mùa đông đến mùa hè.


Giờ địa phương:

--

--

Thời gian ở các thành phố được lựa chọn:

--

--


Máy tính cho thấy thời gian ở các thành phố được lựa chọn, các nước trên thế giới. Nó không thể được sử dụng để tính toán hay thống kê chính thức. Trong một số trường hợp, nó có thể là hơi khác nhau từ thời gian thực.