"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Trong 12 tháng đầu của cuộc sống

Các máy tính, tháng của đứa trẻ cuộc sống, và cung cấp thông tin về sự phát triển tâm vận động, tăng cân và chiều dài thích hợp cho một đứa trẻ được đưa ra tháng tuổi.


Ngày sinh:

Tháng của cuộc sống :

0

Psycho-động cơ phát triển:

Tăng cân:

Việc tăng chiều dài: