"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Máy tính ngày sau ngày

Các máy tính sẽ tính toán những gì ngày sau khi ngày kể từ ngày bắt đầu. Chọn ngày và số ngày mà phải thêm vào ngày đó. Nhấn nút ở dưới cùng của màn hình để xem kết quả.


ngày :

Số ngày từ ngày:

+
=

0

Get it on Google Play