"Čas sú peniaze, a peniaze sú viac než čas."

Edgar Allan Poe

Solárna časový rozdiel kalkulačka

Kalkulačka spočíta časový rozdiel medzi miestami na zemepisné súradnice dĺžky počiatočného a cieľového mesta. Napríklad, máme dve miesta:
  • - už od dĺžky 30 E
  • - cieľ 65 E dĺžky
, Bude kalkulačka výpočet slnečné časový rozdiel medzi miestami, a bude 02:20

Dĺžka počiatočného obce:

Dĺžka cieľového:

°
°

Rozdiel v slnečného času :

=