"Čas sú peniaze, a peniaze sú viac než čas."

Edgar Allan Poe

Kalkulačka dĺžka cieľového

Kalkulačka vypočítava dĺžka určenia na základe času v počiatočnej a cieľovú dĺžku a šírku v počiatočnej mesta. Napríklad, máme dve miesta:
  • - Už od dĺžky 10 W a dobu rovnajúcu sa solárnym 01:00
  • - cieľ rovná dobe na slnku 04:00 a dĺžky neznámych
, Bude kalkulačka výpočet dĺžky ciele, ktoré sa bude rovnať 35 E

Čas v počiatočnej:

Čas v cieľovej:

:
dnes
:

Dĺžka počiatočného obce:

Dĺžka cieľového:

°