"Čas sú peniaze, a peniaze sú viac než čas."

Edgar Allan Poe

BMI Calculator - BMI

Kalkulačka vypočítava index telesnej hmotnosti. BMI sa vypočíta vydelením telesnej hmotnosti v kilogramoch daných druhou mocninou výšky v metroch uvedených. BMI bol vyvinutý pre dospelých (nad 14 rokov).


Hmotnosť (kg):

Výška (cm):


BMI Tabuľka
  • BMI < 18.5 - underweight
  • BMI (18.5 - 24.9) - normálna hmotnosť
  • BMI (25 - 29.9) - nadváha
  • BMI > 29.9 - obezita

BMI môže byť použitý pre väčšinu skupín. Ale stávky sú sociálne skupiny, pre ktoré môže byť ukazovateľ chybné výsledky. Príkladom je skupina športovcov, pre ktoré BMI môže znamenať extrémne obezitu, ale to nie je platný údaj.

Share on MySpace
BMI prezentované výpočty slúži ako informáciu a nemôže byť použitý na úradnej výpočtu.