"Tijd is geld en geld is meer dan tijd."

Edgar Allan Poe

zonnetijd


Solar tijd wordt bepaald door de stand van de zon ten opzichte van de Aarde. Stand van de zon op het hoogste punt op de horizon komt overeen met de zonnetijd gelijk tot 12.00 uur. Op dit punt, aan de andere kant halfrond is precies 24:00 uur. Gaande van west naar oost tot tijd op het startpunt toevoegen seconden, minuten, uren. Verplaatsen van ongeveer 1 graad naar het oosten, totdat voegen we de eerste 4 minuten. Als we in het westen sinds de eerste tijd moet worden afgetrokken seconden, minuten, uren. Op deze manier, wetende dat de co�rdinaten van de start-en plaats van bestemming, kunnen we gemakkelijk bepalen het verschil tussen de zonnetijd. Bijvoorbeeld, als in het origineel is 15.00 uur, is in het doel verschoven naar het westen van 15 graden, de tijd is 14.00 uur, en in het dorp van 15 graden oost is 16.00 uur. We kunnen ook het berekenen van de lengtegraad van de bestemming met de opgegeven tijd in de begin-en doel-en breedtegraden in het origineel.