"დრო არის ფული, ფული და უფრო მეტია, ვიდრე დრო."

ედგარ ალან პო

კვირა ორსულობის კალკულატორი

კალკულატორი ითვლის, რომელიც კვირის ორსულობის თქვენ და განსაზღვრავს სავარაუდო თარიღი. იგი ასევე აღწერს ბავშვის წონა და სიმაღლე მოცემულ კვირაში ორსულობის.


თარიღი ბოლო მენსტრუალური პერიოდის :

სავარაუდო თარიღი :

0

კვირა ორსულობის :

0

მიხედვით თეორია Naegelego ორსულობის აითვლება პირველი დღე უკანასკნელი მენსტრუალური პერიოდის, ისე პირველი ორი კვირის ორსულობის არის პერიოდი ადრე კონცეფცია, როდესაც Unborn შვილი არ არის.