"დრო არის ფული, ფული და უფრო მეტია, ვიდრე დრო."

ედგარ ალან პო

კალკულატორი მზის დროს დანიშნულების

კალკულატორი ითვლის მზის დროს დანიშნულების საფუძველზე მზის დროს საწყისი და გრძედი ქალაქებში, საწყისი და სამიზნე. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ორი ადგილმდებარეობა:
  • - იწყება გრძედის 10 ელ და დროის თანაბარი მზის 01:00
  • - სამიზნე 50 ელ გრძედი და დრო უცნობია მზის
, კალკულატორი იქნება გამოვთვალოთ მზის დროს დანიშნულების, რომელიც უდრის 03:40 დღეს.

გრძედი პირველადი სოფელ:

გრძედი და დანიშნულების:

°
°

ახლა პირველად:

ახლა სამიზნე:

: