"დრო არის ფული, ფული და უფრო მეტია, ვიდრე დრო."

ედგარ ალან პო

კალკულატორი გრძედი დანიშნულების

კალკულატორი ითვლის გრძედი დანიშნულების საფუძველზე დროს საწყისი და დანიშნულების და გრძედი თავდაპირველ ქალაქები. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ორი ადგილმდებარეობა:
  • - დასაწყისი გრძედის 10 W და დროის თანაბარი მზის 01:00
  • - მიზანში თანაბარი დრო მზე 04:00 და გრძედი უცნობი
, კალკულატორი იქნება გამოვთვალოთ გრძედი დანიშნულების, რომელიც იქნება 35 E

ახლა პირველად:

ახლა სამიზნე:

:
დღეს
:

გრძედი პირველადი სოფელ:

გრძედი და დანიშნულების:

°