"დრო არის ფული, ფული და უფრო მეტია, ვიდრე დრო."

ედგარ ალან პო

პირველი 12 თვის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრება

კალკულატორი, თვის ბავშვის სიცოცხლე, და იძლევა ინფორმაციას ფსიქო-საავტომობილო განვითარება, წონაში მომატება და ხანგრძლივობა შესაბამისი მოცემული თვის ბავშვი.


დაბადების თარიღი:

თვე ცხოვრების :

0

ფსიქო მოტორული განვითარება:

წონა მომატება:

ზრდა სიგრძე: