"Tempo é diñeiro, e diñeiro é máis que tempo."

Edgar Allan Poe

tempo solar


Tempo solar é determinado pola posición do sol en relación á Terra. Posición do sol no punto máis alto no horizonte corresponde á hora solar igual a 0:00. Neste punto, no hemisferio oposto é exactamente 24:00 horas. Indo de oeste a leste a tempo no punto de partida engadir máis segundos, minutos, horas. Movendo a 1 grado ao leste, ata que engadir o inicio de 4 minutos. Se seguimos a oeste desde a época inicial debe ser subtraída segundos, minutos, horas. Deste xeito, sabendo as coordenadas de partida e cidade de destino, podemos facilmente determinar a diferenza entre o tempo solar. Por exemplo, no orixinal é 15:00, está no destino desprazado cara ao oeste de 15 graos, o tempo é 14:00 h, e na vila de 15 graos ao leste é 16:00. Tamén podemos calcular a lonxitude do destino co tempo especificado nas coordenadas de inicio e de destino e lonxitude no orixinal.