"Tempo é diñeiro, e diñeiro é máis que tempo."

Edgar Allan Poe

Calculadora chegada a hora solar da aeronave no aeroporto de destino

A calculadora calcula o tempo de chegada da aeronave no aeroporto co obxectivo definido: a hora de partida da aeronave, lonxitude de partida e os aeroportos de destino e tempo de voo de aeronaves. Por exemplo, afirmamos:
  • - tempo do partido de aeronaves iguais 01:00
  • - lonxitude igual a do aeroporto de partida 10 E
  • - lonxitude do destino igual a 50 E
  • - Tempo de voo de aeronaves igual a 02:00
, A calculadora vai calcular o tempo de pouso de aeronaves solares no aeroporto de destino, que é igual a 05:40 hoxe.

Aeroporto comezar Lonxitude:

Destino de lonxitude:

°
°

Tempo de partida do voo:

Tempo de voo da aeronave:

: :

Tempo no aeroporto de destino: