"Tempo é diñeiro, e diñeiro é máis que tempo."

Edgar Allan Poe

BMI Calculator - IMC

A calculadora calcula o índice de masa corporal. O IMC calcúlase dividindo o peso corporal, en quilogramos, polo cadrado da altura en metros especificados. O IMC foi deseñado para adultos (por riba de 14 anos).


Peso (kg):

Altura (en centímetros):


IMC Táboa
  • IMC < 18.5 - underweight
  • IMC (18.5 - 24.9) - peso normal
  • IMC (25 - 29.9) - exceso de peso
  • IMC > 29.9 - obesidade

IMC pode ser usado para a maioría dos grupos. Pero as apostas son grupos sociais para que o indicador pode dar resultados errados. Un exemplo é un grupo de deportistas aos que poden indicar IMC de obesidade extrema, pero isto non é unha indicación válida.

Share on MySpace
Cálculos de IMC presentados serven só información e non pode ser utilizada para o cálculo oficial.