Privacy Policy


This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google, Inc.. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er placeret tekst filer på din computer, skal du hjælpe hjemmesiden med at analysere hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) vil være overført og lagret af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af websiden, udarbejde rapporter om hjemmeside aktiviteter til hjemmesiden, samt andre tjenester leverer Vedrørende aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand er forpligtet til, HVOR det ved lov eller tredjemand, hvor tørre behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke sammenstille din IP adresse med nogen anden dato indehaves af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du ikke være i stand til at bruge den fulde funktionalitet af denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du dit samtykke til behandling af oplysninger om dig fra Google på den måde og til brug som beskrevet ovenfor.