"Tid er penge, og penge er mere end tid."

Edgar Allan Poe

Lommeregner længde på destinationen

Regnemaskinen beregner længdegraden for den destination, baseret på tid i den oprindelige og den destination og længde i den indledende Towns. For eksempel har vi to steder:
  • - Start ved længdegrad 10 W og en tid lig med sol 01:00
  • - mål svarende til den tid, solen 04:00 og længdegrad ukendt
, Vil Lommeregneren beregne længdegraden for den destination, som vil være lig 35 E

Tid i den indledende:

Tid i mål:

:
dag
:

Længde af den oprindelige landsby:

Længde på destinationen:

°