"Čas jsou peníze, a peníze jsou víc než čas."

Edgar Allan Poe

Solární časový rozdíl kalkulačka

Kalkulačka spočítá časový rozdíl mezi místy na zeměpisné souřadnice délky počátečního a cílového města. Například, máme dvě místa:
  • - již od délky 30 E
  • - cíl 65 E délky
, Bude kalkulačka výpočet sluneční časový rozdíl mezi místy, a bude 02:20

Délka počátečního obce:

Délka cílového:

°
°

Rozdíl v slunečního času :

=