"Čas jsou peníze, a peníze jsou víc než čas."

Edgar Allan Poe

BMI Calculator - BMI

Kalkulačka vypočítává index tělesné hmotnosti. BMI se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech daných druhou mocninou výšky v metrech uvedených. BMI byl vyvinut pro dospělé (nad 14 let).


Hmotnost (kg):

Výška (cm):


BMI Tabulka
  • BMI < 18.5 - underweight
  • BMI (18.5 - 24.9) - normální hmotnost
  • BMI (25 - 29.9) - nadváha
  • BMI > 29.9 - obezita

BMI může být použit pro většinu skupin. Ale sázky jsou sociální skupiny, pro něž může být ukazatel chybné výsledky. Příkladem je skupina sportovců, pro které BMI může znamenat extrémní obezitu, ale to není platný údaj.

Share on MySpace
BMI prezentované výpočty slouží jako informaci a nemůže být použit pro úřední výpočtu.