"Времето е пари, а парите са повече от време."

Едгар Алън По

В първите 12 месеца от живота

Калкулаторът, месец на детето живот и дава информация за психомоторно развитие, наддаване на тегло и дължина подходящи за даден месец дете.


Дата на раждане:

Месец на живот :

0

Психо-моторно развитие:

Повишаване на теглото:

Нарастването на дължина: